.

Het jaar 2022 ligt achter ons. Een jaar dat heel anders is gelopen dan menigeen van ons had gehoopt waarbij de ene crisis volgde de andere. Laten we hoop houden voor 2023 en uitzien naar betere tijden voor ons allemaal.

 

In 2023 bestaat onze Vereniging alweer 40 jaar en we hopen hier tijdens onze Algemene Leden vergaderingen veel aandacht aan te besteden. Voor 23 april 2023 staat de eerste bijeenkomst gepland.


We hebben 2022 afgesloten met een feestelijk winterbulletin 150 waarin veel aandacht voor de Kinderpostzegels van afgelopen jaar en waarin u meegenomen wordt in kerstsferen.  

 

.

.

We kijken terug op een lastige periode die ons allen niet onberoerd heeft gelaten. We zijn als samenleving weer open en de filatelistische wereld is ontwaakt uit haar winterslaap. Bijeenkomsten, beurzen en tentoonstellingen worden weer georganiseerd.

 

Als vereniging hebben we er inmiddels ook weer 3 Algemene leden Vergaderingen opzitten en we zijn druk bezig met het organiseren van een feestelijke 40 jarige jubileumbijeenkomst op zondag 23 april 2023.

 

 

 

.

In ons nieuwe Bulletin 149 en op de Algemene Leden Vergadering van 30 oktober hebben we stil gestaan bij het overlijden van Willem Broeke. We zijn Willem grote dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet voor onze vereniging als penningmeester en voor de Nieuwtjesdienst. Wij wensen de familie veel sterkte toe voor de nabije toekomst.

 

.

De Stichting Kinderpostzegels heeft weer een velletje schitterende Kinderzegels gepresenteerd waar iedereen Vrolijk van wordt. Wij hopen u als vereniging aan het einde van dit jaar weer een set mooie Kinderbedank- en maximumkaarten aan te kunnen bieden en leuke artikelen in ons Bulletin te presenteren over de bekendste eend van de wereld.

 

Bij het verschijnen van Bulletin 150 zullen de kavels voor de aankomende schriftelijke veiling voor deze winter ook weer zichtbaar zijn op de veilingpagina van deze website, zodat u de kwaliteit beter kunt beoordelen. U heeft hiervoor vanaf heden wel een toegangscode nodig. Deze is te vinden op de veilingpagina van ons Bulletin 150.

 

Het bestuur

 

 

 

.